За нас

Възложител: Столична община, www.sofia.bg

Екип

Д-р Надежда Кирова-Йовчева – ръководител на проекта

За контакти: director@sofiahistorymuseum.bg

Инж. Борис Чилев – експерт СМР

Д-р Андрей Аладжов – експерт-археолог

Даряна Дамянова – административен сътрудник

Екатерина Стайкова – счетоводител

Станислава Цветкова – експерт „Обществени поръчки“

Партньор по проекта – „Норвежки институт за изследване на културното наследство“, гр. Осло, Норвегия - http://www.niku.no/en/

Норвежкият институт за изследване на културното наследство (NIKU) е независим институт за услуги в областта на културното наследство в Норвегия и чужбина:

  • Археологически проучвания
  • История, консервация и адаптация на исторически сгради
  • Консервация
  • Културно наследство и климатични промени
  • Културно наследство и градско развитие
  • Исторически пейзаж
  • Полярни региони
  • Технологии в помощ на изследването и управлението на културното наследство
  • Културен мениджмънт

Професионалният състав на института се състои от консерватори, археолози, архитекти, инженери, географи, етнолози, социолози, изкуствоведи и др.