Триъгълна кула

  • запазена в сутерена на жилищна сграда, намираща се на кръстовището на ул. "Екзарх Йосиф"/ бул. "Княгиня Мария Луиза".
  • форма на равнобедрен триъгълник, насочен с острия си връх на север.
  • част от укрепителната система на Сердика
  • В сегашния си вид кулата е с цокъл от каменни блокове и изцяло тухлен градеж нагоре.
  • Изграждането й датира от времето на император Юстиниан (527 - 565 г.).
  • Двата странични изхода (потерни) са осигурявали възможност за внезапно излизане на защитниците на кулата. 

Археологическо проучване

Проучена при строежа на сградата на североизточния ъгъл на кръстовището на ул. „Екзарх Йосиф“ и бул. „Кн. Мария Луиза“ през 1958-1959 г.

Основни дейности по проекта

Изготвяне и изпълнение на проект за експониране и социализация на кулата – ще бъдат изградени нови  площи и  пространства с културни функции (за  изложби, конференции, концерти и други). 

КРР дейности на кулата: отстраняване на стари намеси, химическо и механическо почистване  на субстанцията, реинтеграция на каменна и тухлена зидария, фугиране, цветова интеграция (ретуш) и консолидация,  хидрофобизация.